Inschrijfformulier

Naam Orkest: ( *)

Naam Contactpersoon: ( *)

Adres: ( *)

Postcode / Woonplaats: ( *)

Telefoonnummer: ( *)

Uw email: ( *)

Website:

Aantal deelnemende muzikanten: ( *)

Wij gaan akkoord met boeteclausule van €150,- als wij afzeggen na 1 maart 2019.

(Wanneer niet akkoord, wordt het inschrijfformulier niet verzonden.) (De boeteclausule hebben wij helaas moeten hanteren vanwege het feit dat wij jaarlijks mee maken dat orkesten zich maanden van te voren inschrijven en last minute afhaken omdat ze de bezetting niet rond krijgen. Wij hebben dan iedere keer één of meerdere orkesten minder. Hier willen wij vanaf. Bij onmacht van het orkest zal de boeteclausule dan ook niet gelden. )

* verplicht in te vullen